O. Mittelstaedt Wojciech

Mittelstaedt, Wojciech, Wroclaw, Wroclaw, - 69 89 90 95 96

Pracuje w BRC


Artykuły mówiące o działalności i pracy duszpasterskiej Ojca Wojciecha:

- "Dojrzewanie w powołaniu" - Misjonarz nr 3/2011 str 8-9

- "Potrzebuje zrozumieć, że sam jest słaby" - Misjonarz nr 9/2011, str 3