o. Włodzimierz Siek

Siek, Włodzimierz, Radom, Radom - 69 91 92 95 96

święcenia kapłańskie: 27 kwietnia 1996

na misjach w Białoruś/Rosja

 

Artykuły na temat pracy duszpasterskiej dotyczącej o. Włodzimierza:

- "W atmosferze jedności" - czasopismo "Misjonarz" nr 1/2007 str 8 - 9.

- "Podarować dzieciom uśmiech" - czasopismo "Misjonarz" nr 1/2009 str 30 - 31.

- "Świetlica dla młodzieży w irkuckiej katedrze " - czasopismo "Misjonarz" nr 11/2010 str 24-25.