o. Piotr Śledź

Sledz, Piotr, Konski, Radom - 68 89 90 95 96

urodzony: 1968 r.

święcenia kapłańskie: 27 kwietnia 1996

Pracuje w: Botswana/Zambia


 

Artykuły na temat pracy duszpasterskiej dotyczącej o. Piotra Śledź:

- "Święta Bożego Narodzenia w Zambii" - Misjonarz nr 12/2010, str 3 - 5