o. Kuśmierz Stanisław

Kusmierz, Stanislaw, Mlynary, Warmia, - 67 86 87 96 97

Pracuje w GER