o. Maciej Nieżychowski

Niezychowski, Maciej, Pila, Gorzów, - 68 87 88 96 97

 

Artykuły na temat pracy duszpasterskiej dotyczącej o. Macieja:

- „Kościół misyjny” – czasopismo „Werbiści”, Magazyn Misjonarzy z Prowincji Chicago – 1/2005.