o. Sudoł Zbigniew

Sudol, Zbigniew Józef, Tarnobrzeg, Sandomierz, 1pol 68 90 91 96 97