o. Grzegorz Burbeła

 

Artykuły na temat pracy duszpasterskiej dotyczącej o. Grzegorza Burbeła:

- "Węgierskie wakacje z misjami i nie tylko . . ." - "Misjonarz" nr 12/2003, str 30 - 31.

- "Strach przed przyjęciem żywego Boga" - czasopismo "Misjonarz" nr 2/2006 str 22 - 23.