o. Mariusz Pacuła

 

Artykuły na temat działalności i pracy duszpasterskiej Ojca Mariusza:

- "Czynić świat lepszym "- czasopismo "Misjonarz" nr 12/2006, str 20 - 21.

- "Gushiegu w diecezji Yendi" - czasopismo Misjonarz, nr 6/2011, str 6 - 7

- "Modlitwa w świątyni" - czasopismo "Misjonarz" nr 6/2011 str 18 - 19.