o. Płoszczyca Michał

 

Ploszczyca, Michal, Myslenice, Kraków, - 71 91 92 97 98

 

Artykuły na temat działalności i pracy duszpasterskiej Ojca Michała:

-