o. Wojdyła Franciszek

Wojdyla, Franciszek, Nowa Sarzyna,
Przemysl, 1pol - 71 91 92 97 98

 

Artykuły na temat działalności i pracy duszpasterskiej Ojca Franciszka:

-