o. Brawański Robert

Brawanski, Robert, Siemianowice, Katowice, - 70 92 93 98 99

Pracuje w MEX

Nulli stationi adscripti


Artykuły na temat działalności i pracy duszpasterskiej dotyczącej o. Roberta :

-