o. Szypuła Wojciech

Szypula, Wojciech, Przemysl, Przemysl, - 69 88 89 98 99

Pracuje w BOT


Artykuły na temat działalności i pracy duszpasterskiej dotyczącej o. Wojciecha :

- "Wspólnota pod Lusaką " czasopismo: "Misjonarz" nr 9/ 2010 r, str 31