o. Krzysztof Kopeć

Kopec, Krzysztof, Wroclaw, Wroclaw, - 69 92 93 00 01

Nulli stationi adscripti


 

Artykuły na temat pracy duszpasterskiej dotyczącej o. Krzysztofa:

- "Migawki z życia amazońskiej parafii " - miesięcznik: "Misjonarz", nr 7 - 8/ 2005 r str 30 - 31.

- "Maraton biblijny w Alenquer" - czasopismo "Misjonarz" nr 3/2006 str 12-13