o. Waśko Piotr

Wasko, Piotr Pawel, Nowy Sacz, Tarnów, - 70 91 92 01 02

Pracuje w: PNG


 

O. Piotr Waśko SVD postrzelony w Sepiku

czwartek 21. Maj 2015

20 maja został postrzelony i ciężko ranny o. Piotr Waśko SVD. Zdarzenie miało miejsce w rejonie Amboin, nad rzeką Karawari, w Sepiku.
O. Piotr został przetransportowany helikopterem do szpitala w Madang i poddany natychmiastowej operacji.

Zabieg przeprowadził werbista, brat Jerzy Kuźma SVD, który jest ordynatorem oddziału chirurgii w tamtejszym szpitalu. Ranny misjonarz jest otoczony dobrą opieką medyczną w szpitalu w Madang, a jego stan ocenia się jako stabilny.

O. Piotr Waśko SVD przyjął święcenia kapłańskie w 2002 roku w Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie. W tym samym roku wyjechał na misje do Papui Nowej Gwinei i został skierowany do pracy w parafii Timbunke, w diecezji Wewak, na terenie której znajduje się rejon Amboin.

Osobę ojca Piotra, a zwłaszcza jego życie i zdrowie polecamy wspólnotowej i indywidualnej modlitwie współbraci i naszych przyjaciół.

http://www.seminarium.org.pl/?p=2168


Informacja z Papui Nowej Gwinei z prosba o modlitwe.

Dear Father General,

I write to inform you that yesterday (Wednesday, the 20th of May) at around 13:30 Fr. Peter Wasko, SVD, who was on patrol in Amboin area (Karawari river of the Sepik) was shot at with a shot gun, and sustained multiple wounds from pellets to his abdomen. He was airlifted with helicopter from Amboin and brought to Madang. By 18:30 he was in operating theater of Madang hospital. Bro George Kuzma operated on him to close the perforated intestines and clean the wounds. He is in stable condition at Madang hospital with SSpS nurses keeping watch by his bed side.

Yours in the Divine Word

Fr. Jozef Maciolek, SVD
Madang, PNG

 

Drogi Ojcze Generale,

Piszę, aby poinformować, że wczoraj (środa, 20 maja) na około 13:30 O. Piotr Waśko, SVD, który był na patrolu w Amboin obszarze (Karawari rzeki z Sepik) został podstrzelony śrutem, i otrzymał wiele ran śrutowych w brzuch. Był przetransportowany z helikopterem z Amboin i dowieziony do Madang.

Około gdz. 18:30 był na sali operacyjnej w szpitalu w Madang. Brat Jerzy Kuźma dokonał operacji, zamkając perforowane jelita i oczyszczając rany.

Narazie jest w stanie stabilnym w szpitalu SSPS w Madang. Pielęgniarki troszczą sie o Niego,  przy Jego łóżku.

Twój w Słowie Bożym

Fr. Józef Maciołek SVD

Madang, PNG