Rocznik 2004

Święcenia dnia: 23 maja 2004 - Pieniężno

Szafarz: J.E. ks. bp Jerzy Mazur SVD

Prowincjał: Piskorek Ireneusz

Rektor WSD w Pieniężnie: Szczepan Szpyra

Wręczenie krzyży misyjnych:


Adi Guanawan Vinsensius SVD

Pochodzę z wyspy Flores w Indonezji. Urodziłem się w 1976 r. w małej miejscowości Mombok na tej wyspie. Już od dzieciństwa pragnąłem zostać misjonarzem, patrząc na różne sytuacje biednych ludzi na świecie. Misjonarze werbiści zawsze byli mi bliscy, gdyż na wyspie Flores pracowało i pracuje ich dużo. Chodziłem do katolickich szkół i po gimnazjum wstąpiłem do Niższego Seminarium im. Jana Pawia II na Flores, a następnie do Zgromadzenia Słowa Bożego w Indonezji.
W 1999 r. przyjechałem do Polski w celu kontynuowania studiów teologicznych. Pobyt w całkiem innej kulturze pozwolił mi łepiej zrozumieć charyzmat naszego Zgromadz­nia: międzynarodowość oraz uniwersalność Kościoła powszechnego, co wzbogaciło także moją osobowość. Kiedy w przeznaczeniu misyjnym otrzymałem Polskę, zacząłem głębiej rozumieć istotę bycia misjonarzem - że jest się nim wszędzie.
Świadomy, że posłannictwo Boże nie jest łatwym zadaniem, na motto kapłańskie wybrałem słowa św. Piotra do Pana Jezusa: Lecz na Twoje słowo, zarzucę sieci... (Łk 5,5b).

Za: MISJONARZ, nr 6, czerwiec 2004.