Rocznik 2004

Święcenia dnia: 23 maja 2004 - Pieniężno

Szafarz: J.E. ks. bp Jerzy Mazur SVD

Prowincjał: Piskorek Ireneusz

Rektor WSD w Pieniężnie: Szczepan Szpyra

Wręczenie krzyży misyjnych:

 

 

Tamonob Aloysius SVD

 

Przyszedłem na świat i zostałem wychowany w pobożnej chrześcijańskiej rodzinie na Timorze w Indonezji, chociaż jeszcze moi dziadkowie byli wyznawcami religii pierwotnej. Powołanie do kapłaństwa obudziło się w moim sercu, kiedy skończyłem gimnazjum.
W 1994 r. zdecydowałem się wstąpić do Zgromadzenia Słowa Bożego. Rodzina, wychowawcy, a nawet proboszcz, byli temu przeciwni, ponieważ mam brata - werbistę. Wszyscy namawiali mnie, abym raczej poszedł do seminarium diecezjalnego. Jednak słowa Pana Jezusa: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie, zawsze rozbrzmiewały jakby echo w czasie mego dorastania i formacji - dlatego zdecydowałem się zostać misjonarzem.
Bardzo się cieszę, że dostałem przeznaczenie do pracy misyjnej w Chile. To spełnienie moich pragnień, lecz zarazem wyzwanie, ponieważ nie wiem, co mnie tam czeka. Jedno jest pewne: wiem i ufam, że Chrystus, który mnie powołał, zawsze czuwa nade mną. Ufam, że tylko Jego łaska umacnia mnie i umożliwia mi działanie na każdej drodze mego życia. Chociaż na przygotowaniu do pracy misyjnej spędziłem wiele lat formacji, nadal czuję, że jestem tylko jakby stągwią, która - mimo iż wypełniona wodą - jest niczym, dopóki Bóg nie zmieni tej wody w wino. Dlatego proszę was wszystkich o modlitwę, aby Bóg czynił ze mnie dobrego misjonarza dla tych, którym będę służył w Chile i dokądkolwiek pośle mnie Pan.
Wszystkim moim przyjaciołom, znajomym i bliskim bardzo dziękuję i zapewniani o mojej modlitwie i ofiarach składanych na ołtarzu Pana.

Za: MISJONARZ, nr 6, czerwiec 2004.