o. Sylwester Grabowski

Święcenia dnia: 22 maja 2005 - Pieniężno

Szafarz: J.E. ks. bp Jan Styrna

Prowincjał: Piskorek Ireneusz

Rektor WSD w Pieniężnie: Szczepan Szpyra

Wręczenie krzyży misyjnych:

Grabowski Sylwester SVD
Wpadł mi w ręce kalendarzyk werbistów
Był taki moment w moim życiu, kiedy słowo „misje" nabrało dla mnie szczególnego znaczenia. Stało się tak dlatego, ponieważ kiedyś wpadł w moje ręce kieszonkowy kalendarz misjonarzy werbistów. Szczególnie zainteresował mnie w nim temat poświęcony pracy misyjnej w Afryce. I tak się zaczęło. Zanim wstąpiłem do Zgromadzenia Słowa Bożego, z roku na roku coraz bardziej dojrzewała w sercu myśl, by pójść za głosem powołania i zostać misjonarzem. Decyzja zapadła ostatecznie po rekolekcjach, jakie odbyłem u werbistów w Laskowicach Pomorskich. Jako 19-latek złożyłem potrzebne dokumenty i zostałem przyjęty. Moją formację zakonno-misyjną rozpocząłem rocznym postulatem w Górnej Grupie. Po wielu latach formacji i odbytych studiach zostałem wyświęcony na kapłana misjonarza werbistę. Przełożeni przeznaczyli mnie do pracy w Polsce. Myślę, że frontowa praca misyjna jest bardzo ważna i konieczna, ale ważne jest również zaplecze misyjne. Dlatego potrzeba w naszym kraju ludzi, którzy będą prowadzić animację misyjną i pomagać w formowaniu nowych misjonarzy.
U początku mojej posługi kapłańskiej proszę o modlitwę za mnie, jak również w intencji tych, którzy pracują w krajach misyjnych. Pamiętajmy tez w modlitwie, aby nigdy nie zabrakło głosicieli Słowa Bożego.

Za: MISJONARZ, nr 6, czerwiec 2005.