o. Stanisław Piwowarczyk

Nowe Miasto. Mamy kolejnego misjonarza z grodu nad Drwęcą
Ojciec Stasiu będzie pracował w Brazylii
W minioną niedzielę Stanisław Piwowarczyk z Nowego Miasta odprawił w nowomiejskiej bazylice mszę świętą prymicyjną. Nasz nowy misjonarz będzie pełnił posługę kapłańską w Brazylii.

Stanisław Piwowarczyk urodził się w Nowym Mieście Lubawskim 27 września 1981 roku, tu skończył szkołę podstawową, a w 2000 roku zdał egzamin maturalny. W sierpniu tego roku rozpoczął postulat w Laskowicach Pomorskich, a we wrześniu pojechał do Chludowa, gdzie odbył roczny nowicjat w zgromadzeniu zakonnym księży Werbistów. Tam, 8 grudnia, z rąk ojca prowincjała Eugeniusza Śliwki otrzymał habit zakonny.
Dalsze etapy nauki
Po dwóch latach studiów filozoficznych w Seminarium Duchownym w Pieniężnie Ojciec Stanisław pojechał na dalsze studia do Sankt Augustin koło Bonn. Skończył je pracą magisterską na temat wypraw krzyżowych. Dnia 30 września 2007 roku złożył w Zgromadzeniu Słowa Bożego śluby wieczyste, a 14 października tego roku, w kościele seminaryjnym w Sankt Augustin otrzymał święcenia diakonatu. Dnia 8 czerwca 2008 roku w Sankt Augustin przyjął święcenia kapłańskie. Zaś w minioną niedzielę, 22 czerwca, odprawił w nowo­miejskiej bazylice mszę świętą prymicyjną. Podczas niej nowy misjonarz dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego kapłaństwa i prosił o pomoc modlitewną w jego jakże ciężkiej, misjonarskiej pracy z dala od domu rodzinnego, przyjaciół, znajomych i wszystkich parafian.
Na przełomie lutego i marca
Aktualnie, w ramach praktyki pastoralnej, nasz misjonarz sprawuje posługę duszpasterską w parafii w Lauingen (Szwabia). Po jej zakończeniu, zgodnie z decyzją władz zakonnych, Ojciec Stanisław wyjedzie na misje do Brazylii. — Teraz, przez około dwa tygodnie, Stasiu będzie jeszcze w Polsce. Potem wraca do Niemiec. Na misję do Brazylii ma wyjechać na przełomie lutego i marca — mówi pani Mirosława, mama misjonarza.

Za: