Biskup

 

 

Prowincjał

 

Rektor

Święcenia w roku 1912.

Szafarz: J.E. ks. bp

Superior regionalis : o. Kost Theodorus

Rektor WSD w Modling, St. Gabriel: o. Hansen Hubertus

Neoprezbiterzy:

1. - Jenderek Józef