Biskup

 

Prowincjał

 

Rektor

Święcenia w roku 1945

Szafarz:

Prowincjał:

Rektor WSD w

Neoprezbiterzy:

1. - Graczyk Alois