Biskup
Bernard Czapliński

Prowincjał
o. Kubica Jacek

 

 

 

Rektor

Święcenia 29 czerwca 1948 roku w Górnej Grupie Były to pierwsze święcenia werbistów w Polsce.

Szafarz: J.E. ks. bp Bernard Czapliński

Prowincjał:

Rektor WSD w Górnej Grupie: o. Joachimczyk Antoni

Foto zrobione jesienią 1948 r. w Pieniężnie. Na zdjęciu neoprezbiterzy wyświęceni w Górnej Grupie 29.06.1948 r.: Od lewej - Skowronek Jan, Krawiec Adam, Fabisiak Kazimierz, Zalejski Stanisław, Podbiel Wincenty

Neoprezbiterzy:

1. - Krawiec Adam

2. - Fabisiak Kazimierz

3. - Podbiel Wincenty

4. - Skowronek Jan

5. - Zalejski Stanisław

Jasnym momentem pierwszych lat powojennych był rok 1948, rok srebrnego Jubileuszu Polskiej Prowincji Księży Werbistów. W tymże roku jubileuszowym 29 czerwca odbyły się w Górnej Grupie święcenia kapłańskie. Były to pierwsze święcenia werbistów w Polsce. Udzielono święceń pięciu diakonom. Czterech z nich, jako klerycy, przeżyło gehennę obozów koncentracyjnych. Swięceń udzielał im współwięzień bp Bernard Czapliński, jako kapłan więzień obozów, a od 1946 biskup pomocniczy w Pelplinie. Był to niewątpliwie najpiękniejszy dzień w powojennych dziejach Górnej Grupy.

 

Neoprezbiterzy, którzy zostali wyświęceni w innych Domach Misyjnych naszego Zgromadzenia SVD:

1. - Bona Bernard

2. - Kozieł Bruno

3. - Żelazek Marian