neo_1958.jpg

Z powodu reorganizacji w planie studiów nauczania, nastąpiło przesunięcie o jeden rok w udzielaniu sakramentu kapłaństwa w Prowincji Polskiej Zgromadzenia Słowa Bożego.

o. Fautsch Hubert SVD

Święcenia kapłańskie w roku 1958 w St. Augustin (Niemcy) otrzymał:

- Fautsch Hubert