Ś.p. brat Aleksy Sylwester Antczak SVD

Ur. 7.12.1905 - Szymborze, diec. gnieźnieńska
W. 10.8.19:31 - Górna Grupa
O. 8.9.1932 - Nysa
1.pr. 8.9.1934 - Górna Grupa
W.pr. 8.9.1936 - Górna Grupa
+ 23.3.1956 - Górna Grupa

W latach 1925-1928 był prawdopodobnie słuchaczem seminarium nauczycielskiego, a w latach1928-31 uczniem i praktykantem w zawodzie cukiernika. W r. 1931 wstąpił do Górnej Grupy. Od marca 1932 do jesieni tego roku przebywał w Nysie dla poduczenia się zawodu kucharskiego.

Po powrocie do Górnej Grupy przejął pracę w kuchni, która musiała żywić przeszło 300 ludzi. Z czasem objął jej szefostwo.

W 1939 r. razem z innymi internowany przez Niemców, a od 5.2.1940 zatrudniony przez niemiecką jednostkę wojskową jako kucharz. Tę samą funkcję pełnił w kasynie oficerskim w Grupie Plac.

Przez całą wojnę mieszkał w budynku koło dawnej gorzelni na terenie klasztornym. W 1945 r. wrócił do klasztoru, pracując jako szef kuchni. Zmarł 23.3.1956 r. Pochowany w Górnej Grupie. Był siostrzeńcem poety Jana Kasprowicza.

Źródła: Korespondencja br. Piusa Prączyńskiego do J. Tyczki z 7.12.1978 - NURT 31, s.12 i 57 - Relacja br. Franciszka Bruskiego z 8. 7. 1979.
Ks. Józef Tyczka, NURT SVD Nr. 35, Biogramy Polskich Werbistów, Część I; A-K, Bytom 1985, Wydawca: Księża Werbiści