Ś.p. brat Alojzy - Antoni Bartelmus svd

Urodził się 13 listopada 1930 roku w Hałcnowie k. Bielska-Białej, w rodzinie tkacza. Miał trzy siostry i czterech braci. Sam z zawodu był linkarzem. Do pracy dojeżdżał do Bielska-Białej. Kiedyś w "Gościu Niedzielnym" natrafił na adres misjonarzy werbistów w Chludowie, gdzie był dom formacyjny braci SVD. Znalazł się tam 15 lipca 1959 roku wśród 13 kolegów, pięciu braci profesów i kilku ojców. Zamieszkał w atmosferze pracy i modlitwy. Przydzielono go do ogrodu, chociaż w tej dziedzinie nie miał zbyt wielu wiadomości.

Przed przyjęciem brata Alojzego do nowicjatu opinia przełożonych o nim była zgodna: "Wyróżnia się spośród innych gotowością do każdej pracy, bezpretensjonalnością, stanowczością i równowagą ducha". Podobną opinię wydali przełożeni przed pierwszymi ślubami: "...jest jednym z wypróbowanych braci - jest człowiekiem dojrzałym i odpowiedzialnym - obowiązki zakonne spełnia wiernie i pilnie". Śluby wieczyste złożył 28 kwietnia 1968 roku w swoim kościele parafialnym. Składając je, brat Alojzy odnowił jednocześnie swoje postanowienie uczynione po wstą­pieniu do werbistów: "Mam zamiar poświęcić swoje życie na wyłączną służbę Bożą, by w charakterze brata zakonnego modlitwą i pracą rąk uświęcić samego siebie i przyczynić się do zbawienia innych, zwłaszcza pogan". Pragnął wy­jechać na misje do Afryki, Indonezji lub Papui Nowej Gwinei, jednak na prośbę przełożonych pozostał w kraju i tu realizował swoje powołanie misyjne. Prawie cały czas pracował w Chludowie. Dzięki niemu powstała tu w 1965 roku nowa cieplarnia. Dla upamiętnienia Tysiąclecia Chrztu Polski urządził też piękne alpinarium. Pod koniec lat siedemdziesiątych zaczęło dokuczać mu nadciśnienie. Musiał teraz coraz bardziej ograniczać swoją aktywność w ogrodzie. W 1982 roku przeniesiono go do Domu św. Wojciecha w Pieniężnie, gdzie przebywał na przełomie lat 1962/1963. W 1984 roku został wybrany do rady Domu. Pod koniec lat osiemdziesiątych nadciśnienie wzmogło się na tyle, że musiał pójść do szpitala. Nastąpiły objawy częściowego paraliżu nóg. Bez widocznej poprawy powrócił ze szpitala i po bohatersku próbował pokonywać swoją niepełnosprawność. Dużo czasu spędzał na adoracji Najświętszego Sakramentu. Dnia 11 listopada, 1991 r. został przeniesiony do Domu św. Józefa w Górnej Grupie, gdzie utworzono oddział dla chorych i starszych współbraci. Tam spędził resztę swojego życia. Nigdy się nie skarżył, nie miał żadnych dodatkowych wyma­gań. Na przyjście Pana przygotowywał się przez codzienną komunię św., przez Sakrament Chorych. Pan przyszedł nagle, po śniadaniu w Wielki Wtorek 14 kwietnia. Pogrzeb odbył się w Wielki Czwartek. Zgromadził rodzinę z Bielska Białej i współbraci z kilku Domów. Liturgię pogrzebową w kaplicy domowej odprawił ojciec prowincjał Konrad Keler, ojciec Jan Wichary ­prowincjał nominat oraz ojciec Konrad Duk, który wygłosił kazanie z podkreśleniem miejsca Zmarłego we wspólnocie zakonnej. Przez długie lata życia zakonnego i pracy na potrzeby wychowania misjonarzy zasłużył sobie Brat Alojzy na wdzięczność tu na ziemi, a mamy nadzieję, że także i na nagrodę w niebie. Został pochowany jako pierwszy na nowo założonym cmentarzu klasztornym położonym na terenie dawnego boiska z czasów Seminarium Misyjnego. Tam z piasku i żwiru powstanie kiedyś do nowego życia, które już nigdy się nie skończy. Modlimy się, aby świeciła nad nim światłość wiekuista.

Józef Arlik svd


Bartelmus Antoni, br. Alojzy

Ur. 19. 11. 1930 - Hałcnów, archidiec. krakowska
W. 15. 07. 1959 - Chludowo
O. 01. 05. 1960 - Chludowo
1.pr. 01. 05. 1962 - Chludowo
W.pr. 28. 04. 1968 - Hałcnów

W roku 1960 przybył do Chludowa w wieku 29 lat, mając wyuczony zawód powoźnika i pracę w Bielsku-Białej. Przeznaczony został do pracy w ogrodzie. Przeszedł krótki ogrodniczy kurs szkoleniowy w Poznaniu oraz kurs samochodowy w Obornikach Wlkp. Od sierpnia 1961 r. został mianowany przez o. Pietruszkę szefem ogrodnictwa. Za czasów jego urzędowania wybudowano wszystkie obecne szklarnie, wraz z kotłownią i mieszkaniem dla ogrodnika. Śluby wieczyste złożył 21. 04. 1968 w rodzinnej parafii, w Hałcnowie. Uczestniczył w kapitułach prowincjalnych w latach 1968 (na statusie obserwatora), a w 1977 r. i 1982 r. jako delegat. Dn. 01. 12. 1982 r. został przeniesiony do Pieniężna na stanowisko ogrodnika.

ŹRÓDŁA: Chludowo, Jednodniówka, s. 52-54; K 1982:5,3; V 1868:47,4; 1977:1,5; ZDDMCh, s.141-142.