Śp. o. Alojzy Bajer

O. Alojzy Bajer urodził się w dniu 21 maja 1930 roku w Syryni. Do Zgromadzenia Słowa Bożego wstąpił w dniu 10 stycznia 1946 roku w Bruczkowie. W latach 1949 – 1951 odbył nowicjat w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie. W dniu 8 września 1951 roku złożył pierwsza profesję zakonną. W latach 1951 – 1957 odbył studia filozoficzno- teologiczne w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie. Śluby wieczyste złożył w dniu 9 lutego 1957 roku, a w dniu 7 lipca 1957 przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 1958-59 wikariusz w Płoskini, diec. warmińska, u boku o. Wł. Karczyńskiego. Opiece jego powierzony był kościół filialny w Długoborze i Tolkowcu oraz 5 punktów katechetycznych, do których docierał motorowerem. W latach 1959-61 był wikariuszem w Pieniężnie, w parafii św. Piotra i Pawła, gdzie proboszczem był o. Grzegorz Konkol. Do parafii należały 3 kościoły filialne: Piotrowiec, Białczyn i Łajsy oraz 4 punkty katechetyczne. W okresie 1961-62 (od czerwca do lutego) wikariusz w Kłębowie, gdzie pomagał choremu proboszczowi. Poza kościołem parafialnym odprawiał w niedzielę Mszę św. jeszcze w dwóch dalszych placówkach (Kraszewo i Kochanówka). Ponadto obsługiwał 4 punkty katechetyczne. W 1962 r. (od lutego) misjonarz ludowy w Laskowicach, dokąd podobne skierowanie otrzymał jego brat, Józef. Pracowali przeważnie w diecezji katowickiej i opolskiej. W czerwcu tego roku przeniesiony został do Nysy, pełniąc tę samą funkcję co w Laskowicach. Od 8 maja do 2 września 1963 r. zastępował chorego wikariusza w parafii św. Henryka we Wrocławiu i wrócił do Nysy. W ramach tworzenia ośrodka misjonarzy ludowych w Bytomiu przeniesiony został w sierpniu 1964 r. do Bytomia, gdzie przebywał do 9 września 1984. Prócz pracy kaznodziejskiej przejął urząd referenta misyjnego (od 1967). W ramach tego urzędu odwiedzał rodziny misjonarzy, urządzał zjazdy, wyświetlał filmy i przeźrocza misyjne, rozsyłał materiały misyjne, organizował w parafiach wystawy misyjne. W latach 1969-72 radca domowy, w 1972 r. uległ wypadkowi samochodowemu.

19 X 1975 r. brał udział w beatyfikacji o. Arnolda Janssena i o. Józefa Freinademetza. Jego prace jako misjonarza ludowego na przestrzeni lat 1962-1981 obejmują przeprowadzonych: 204 misje, 139 rekolekcji i 64 peregrynacje (związanych z obchodami i millenium Polski) oraz wysłuchanych 211.107 spowiedzi. W stosunkowo krótkim okresie czasu, a mianowicie w dniach 9 września 1984 oraz 16 lipca 1985 roku miał dwa zawały serca. Od 1 stycznia roku do maja 1985 roku brał udział w kursie odnowy (tercjatu) w Nemi. Od maja 1985 roku do lutego 1986 roku pełnił posługę kapelana Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu, a następnie do sierpnia 1986 roku był spowiednikiem nowicjuszy w Domu Misyjnym św. Stanisława Kostki w Chludowie.

Od sierpnia 1986 roku do czerwca 1988 był kapelanem u Sióstr Boromeuszek w Świerklanicu, a następnie zamieszkał w Domu Misyjnym św. Małgorzaty w Bytomiu, gdzie do grudnia 1988 roku pracował jako misjonarz ludowy.

W styczniu 1989 roku został mianowany kapelanem polskich robotników w NRD (Karl Marx Stadt (obecnie Chemnitz), a od października 1990 roku do stycznia 2001 roku był duszpasterzem Polskiej Misji Katolickiej w Chemnitz (diecezja Dresden - Meissen). W dniu 2 sierpnia 1994 roku w związku z pogarszającym się stanem zdrowia przeszedł operację wszczepienia trzech bay–passów.

W dniu 2 marca 2001 roku został przeznaczony do Domu Misyjnego św. Arnolda Janssena w Laskowicach Pomorskich do prowadzenia rekolekcji zamkniętych w tymże Domu Misyjnym oraz pracy rekolekcyjno – animacyjnej w parafiach. Od września 2004 roku pełnił funkcję referenta misyjnego, a od 26 kwietnia 2006 roku także stanowisko radcy – admonitora. Zasłabł nagle w dniu 6 kwietnia 2007 roku i został przewieziony do szpitala w Świeciu, gdzie zmarł w dniu 10 kwietnia 2007 roku. 

o. Janusz Brzozowski SVD
Za: Misjonarz 12/2014 str.24