sp o barkowski01Śp. o. Benedykt Barkowski

10 czerwca 2016 roku w godzinach południowych, po nagłym zasłabnięciu, zmarł zaopatrzony sakramentami chorych w szpitalu w Grudziądzu o. Benedykt Barkowski SVD.

Miał 83 lata, z czego 62 przeżył w ślubach zakonnych i w 56 w kapłaństwie. Jego pogrzeb odbędzie się 14 czerwca w Górnej Grupie.

Benedykt urodził się 2 czerwca 1933 roku w Liniewku w powiecie kościerskim, w parafii Garczyn (obecnie Liniewsko należy do parafii Nowy Barkoczyn), jako pierwsze dziecko państwa Józefa i Gertrudy z domu Zinka. Miał jeszcze sześcioro rodzeństwa, z których dwoje zmarło w wieku niemowlęcym.

Do szkoły podstawowej uczęszczał aż do czwartej klasy w Liniewku, a następne klasy kończył w Liniewie. W 1948 roku wstąpił do Niższego Seminarium Księży Werbistów w Górnej Grupie, gdzie po czterech latach w 1952 roku zdał maturę.

Po maturze zgłosił się do nowicjatu. Pierwszy rok nowicjatu przeżył w Domu Misyjnym św. Krzyża w Nysie, a studia filozoficzno-teologiczne kontynuował w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Werbistów w Pieniężnie, gdzie 31 stycznia 1960 roku przyjął święcenia kapłańskie.

Pierwszy rok kapłaństwa przebywał w Domu Misyjnym św. Małgorzaty w Bytomiu na Kursie Pastoralnym. Po zakończeniu tego kursu otrzymał nominację na misjonarza-rekolekcjonistę i funkcję tę pełnił z siedzibą w różnych naszych domach zakonnych (Pieniężno, Laskowice, Białystok - Kleosin) przez ponad 30 lat.

Był niezmordowanym głosicielem słowa Bożego. Z dokładnych sprawozdań, które corocznie składał, wynika, że rocznie przeprowadzał po kilkadziesiąt misji i rekolekcji parafialnych, wygłaszając do 900 kazań i słuchając ponad 10 tysięcy spowiedzi.

W czasie rekolekcji w Ornecie w 1979 roku w drodze do kościoła filialnego, samochód, który go wiózł wpadł w poślizg, a o. Benedykt doznał poważnych złamań, upośledzających znacznym stopniu stan jego zdrowia.

W 1994 roku, w okresie pobytu w Domu Misyjnym św. Kazimierza w Kleosinie (1992-2006), arcybiskup białostocki mianował o. Benedykta archidiecezjalnym egzorcystą. Według prawa kościelnego egzorcystą z urzędu jest każdy biskup i to on mianuje swojego reprezentanta. Po raz drugi otrzymał nominację na egzorcystę, tym razem w diecezji pelplińskiej, od biskupa Jana Bernarda Szlagi w 2006 roku. Posłudze tej oddawał się całym sercem przez wiele lat.

18 kwietnia 2013 roku na skutek pogarszającego się stanu zdrowia został przeniesiony z Domu Misyjnego św. Arnolda w Laskowicach do Domu Misyjnego św. Józefa w Górnej Grupie.

O. Benedykt od 23 stycznia 1981 roku należał oficjalnie do Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. Wydaje się, że to właśnie Maryja była Przewodniczką w jego pracowitym życiu kapłańskim i Pośredniczką potrzebnych mu łask.

Alfons Labudda SVD