Śp. br. Gerard <Jan> Budnarowski

Urodził się 28 sierpnia 1922 r. w Kierwałdzie, dawna diecezja chełmińska, a obecnie pelplińska; syn Józefa i Anny zd. Bielińska.

W czasie wojny zaciągnięty do wojska, przy pierwszej okazji przechodzi do armii gen. Andersa; po wojnie wraca w rodzinne strony i w styczniu 1948 r. zgłasza się do Zgromadzenia Słowa Bożego; swoje życie zakonne rozpoczął tu w Górnej Grupie. Pracował w naszej piekarni.

W 1952 r. brat przechodzi do Pieniężna i dalej pracuje w naszej seminaryjnej piekarni przez 12 lat. Dolegliwości kręgosłupa zmuszają go do opuszczenia tej pracy. W 1964 r. br. Gerard przenosi się do Rybnika i zostanie tam przez całe 40 lat. Pełni funkcje zakrystiana, furtiana i przez pewien czas katechety.

Pogarszający się stan zdrowia br. Gerarda – szczególnie stale pogarszający się wzrok zmusił go do przejścia na emeryturę i przeniesienia się do Górnej Grupy w październiku 2004.

Br. Gerard zmarł w sobotę 4 sierpnia 2007 około godz. 10:30;

oprac.: O. Kazimierz Stankowski SVD