Śp. o. Józef Jurczyga SVD

Urodził się 21 lipca 1934 roku w Makoszowach, diec. katowicka, z rodziców Pawła i Anny, z d. Glinka, jako trzeci wśród siedmiorga rodzeństwa. Do Niższego Seminarium Księży Werbistów w Nysie wstąpił w 1946 roku. Nowicjat rozpoczął w 1950 roku w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Tam złożył pierwsze śluby 8 września  1952 roku, zaś śluby wieczyste 8 września 1958 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 1 lutego 1959 roku z rąk ks. bpa Józefa Drzazgi w Pieniężnie.

Jako młody kapłan od początku pracuje w animacji misyjnej. Do Papui Nowej Gwinei wyjeżdża w 1967 roku, gdzie pracuje do roku 1981 jako duszpasterz w diec. Madang i Wewak. Jednocześnie jest redaktorem czasopisma „Nasz Misjonarz” adresowanego do środowisk polonijnych w tamtym regionie. W 1992 roku wraca na stałe do Ojczyzny i pracuje nadal w animacji misyjnej.

Do Górnej Grupy przychodzi 13 listopada 2004 roku. Coraz bardziej podupada na zdrowiu. Po kilkudniowym pobycie w szpitalu w Grudziądzu, umiera 23 kwietnia 2009 roku, w dzień św. Wojciecha, patrona Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie.

Spoczął na naszym klasztornym cmentarzu, w Górnej Grupie i tu będzie czekał na dzień Zmartwychwstania. Ojcze Józefie - odpoczywaj i żyj w Panu!

oprac.: O. Kazimierz Stankowski SVD