Śp. o. Apolinary Magolewski

Urodził się 1 maja 1930 r. w Chełmnie n. Wisłą, z rodziców Brunona i Władysławy (zd. Filarska). W rodzinie były dwie siostry i pięciu braci, z których trzech zostało kapłanami. W Chełmnie też 0. Apolinary ukończył szkołę podstawową. Po wojnie rodzina przenosi się do Nowego Miasta Lubawskiego. W roku 1946 0. Apolinary wstępuje do Prywatnego Gimnazjum Księży Werbistów w Górnej Grupie i tu przebywa do tzw. matej matury w 1948 r. W tym samym roku wstępuje do nowicjatu w Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie i tu spędza cały okres studiów filozoficzno-teologicznych aż do 1957 r. Święcenia Kapłańskie przyjmuje 19 sierpnia 1956 r. Pracę kapłańską rozpoczyna jako wikariusz w naszej parafii w Nysie, tu pracuje do 1965 r. Następnie pracuje jako wikariusz w Braniewie i Malborku. W roku 1967 wyjeżdża na pracę misyjną w Argentynie. Pracuje również w Paragwaju.

Do Polski wraca 2004 r. i zamieszkuje w klasztorze w Górnej Grupie. Niestety, stan jego zdrowia pogarsza się, powoli traci wzrok, następuje też niewydolność krążenia. 0. Apolinary absolutnie i świadomie wyklucza uporczywe leczenie szpitalne, Umiera 20 stycznia w 2009 r. w 79 roku życia i w 53 roku kapłaństwa. Spocznie obok swego brata śp. 0. Arkadiusza na naszym przyklasztornym cmentarzu.

Śp. o. Apolinary byt człowiekiem spokojnym, zawsze opanowanym. Nigdy nie podnosił głosu. Z nikim w życiu się nie pokłócił. Był bardzo pracowity. Proboszczowie parafii, gdzie pracował, lubili go, bo oprócz gorliwej pracy duszpasterskiej umiał wszystko w kościele naprawić, był przysłowiową „złotą rączką".

Odszedł do domu Ojca, ale pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Ojcze Apolinary, odpoczywaj i żyj w Panu!

oprac.: O. Kazimierz Stankowski SVD