Śp. o. Arkadiusz Magolewski

O. Arkadiusz Magolewski, syn Brunona i Władysławy, urodził się 12 stycznia 1937 r. w Chełmnie n. Wisłą, tam też w dniu 12 lutego został ochrzczony. W rodzinie było 5 synów i dwie córki. Spośród synów trzech wybrało kapłaństwo. Po wojnie rodzice przenieśli się do Nowego Miasta Lubawskiego i tamże O. Arkadiusz ukończył szkołę podstawową. Szkołę średnią rozpoczął w Niższym Seminarium Duchownym we Fromborku, a dokończył ją w prywatnym studium Zgromadzenia Słowa Bożego.

Do nowicjatu Księży Werbistów wstąpił w 1952, śluby wieczyste złożył w 1961 r. Święcenia kapłańskie przyjął 28 stycznia 1962 r. w Pieniężnie.

Po święceniach pracuje w duszpasterstwie. Krótko pracuje w diecezji gorzowskiej; następnie w Braniewie, w Pieniężnie i w Nysie. Od 1972 r. jest wikariuszem w parafii Górna Grupa. Pięć lat później zostaje proboszczem Górnej Grupy i na tym stanowisku trwa do 1992 r.

Z dniem 1 sierpnia 1992 r. zamieszkuje w klasztorze w Górnej Grupie i prowadzi domową kancelarię. Od 1990 roku zapada na chorobę Parkinsona. Mimo dolegliwości jest ciągle aktywny, dużo pracuje. Cech Jego charakteru nie sposób wyliczać ani tego, co zrobił i co zbudował. Był to człowiek spokojny, opanowany, ugodowy.

Kres Jego życia nadszedł nad ranem 1 grudnia, w 70. roku życia i 45 roku kapłaństwa. Bezpośrednim powodem śmierci był najprawdopodobniej wylew. O. Arkady oprócz Parkinsona chorował też na nadciśnienie.

Ciało śp. O. Arkadiusza pochowano na klasztornym cmentarzu w Górnej Grupie, dnia 4 grudnia 2007 r.

oprac.: O. Kazimierz Stankowski SVD