Śp. o. Józef Prodlik SVD

Urodził się 3 lipca 1892 r. w Siołkowicach Starych k. Opola, wstąpił do Zgromadzenia Księży Werbistów, śluby zakonne złożył w 1913r., święcenia kapłańskie przyjął w 1918 r. Przed wojną pracował w Rybniku oraz pełnił funkcję prefekta i nauczyciela języka francuskiego w Domu Misyjnym księży werbistów (Małe Seminarium) w Górnej Grupie. Tam 11 paź­dziernika 1939 r. został aresztowany. Był więziony w Gdańsku (5 lutego 1940); oraz obozach koncentracyjnych Stutthof (9 lutego 1940), Sachsenhausen (10 kwietnia 1940) i Dachau (od 14 grudnia 1940r., nr obozowy 22 682), gdzie doczekał wyzwolenia. Od razu włączył się do polskiego duszpasterstwa w Niemczech. Początkowo pracował, wraz z innymi werbistami, w Ingolstadt, później prze­niósł się do Austrii. Był czynny w ośrodkach polskich w Tyrolu i Górnej Austrii. Od 1 kwietnia 1946 r. przez trzy miesiące za­stępował chorego ks. W. Wolskiego w Villach (obozy St.Martin i Magdalene Camp), a w lipcu opiekował się letnią kolonią młodzieży w Zell am See. Do Polski wyjechał, wspólnie z ks. A. Sawickim, 7 sierpnia 1946 r. Zmarł 11 listopada 1950 r. w Górnej Grupie i tam został pochowany.

W. Jacewicz, J. Woś: Martyrologium... Z.5. Warszawa 1981 s. 442;
J. Prodlik SVD: Kronika Górnej Grupy. W: "Jubileuszowy Kalendarz Słowa Bożego" 1949 s. 31-33;
Werbiści w Polsce. Red. R. Malek SVD. Pieniężno 1982 s. 92.