Śp. o. Zenon Stężycki

Zenon Stężycki urodził się 12 maja 1931 roku w Lesznie Jego rodzice to Zygmunt i Anna z domu Frąckowiak. W dziecięcych latach bardzo chorował i nie wróżono mu długiego życia jednak rodzice robili co mogli. W roku 1938 rozpoczął szkołę podstawową. Potem nastąpił okres wojny. Gdy miał 10 lat zmarła mama a w 1957 roku ojciec. Po wojnie w Świebodzinie ukończył gimnazjum a liceum ogólnokształcące w Lesznie.

28 sierpnia 1950 roku wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego w Pieniężnie. 8 września 1950 do 7 września 1952 odbył Nowicjat w Pieniężnie. 8 września pierwsza profesja zakonna. Od 9 września 1952 roku do 31 sierpnia 1955 odbył studia filozoficzne a następnie od 1 września 1955 roku do 30 czerwca 1959 roku studia teologiczne w Pieniężnie. Wieczysta profesja zakonna miała miejsce w Pieniężnie 1958 roku.

1 lutego 1959 otrzymał święcenia Kapłańskie Od 1 lipca 1959 do 15 września 1965 przebywał w Chludowie k/ Poznania. W tym czasie (1960-1965) uzyskał państwową maturę i na Uniwersytecie Adama Mickiewicz w Poznaniu odbywał studia wyższe i zdobył magistra z geografii.

16 września 1965 roku wyjechał do pracy misyjnej w Indonezji. Po kursie języka w Mataloko na wyspie Flores , podjął pracę duszpasterską na wyspie Timor. W 1967 roku został nauczycielem w niższym seminarium. Rok później dyrektorem szkoły technicznej. W latach 1975 do 1982 był docentem na uniwersytecie państwowym w Kupang jako kartograf.

W 1987 roku został zaproszony przez Ojca Generała od Europy celem opracowania i wydania nowego Atlasu Hierarchicznego Kościoła Katolickiego. Zatrzymał się w Instytucie Misjologicznym w Sankt Augustin koło Bonn. Wspomniany Atlas ukazał się w 1992 roku wydanym przez wydawnictwo św. Gabriela w Modlinng koło Wiednia. Osobiście wręczył Papieżowi Janowi Pawłowi II. Przez następne lata opracował mapy werbistowskich terenów misyjnych i pomagał w duszpasterstwie.

Ze względu na stan zdrowia w 2002 roku powrócił do Polskiej Prowincji, zamieszkał w Domu Św. Stanisława Kostki w Chludowie. Od września 2005 aż do chwili śmierci nieprzerwanie mieszkał w Domu Misyjnym Św. Józefa w Górnej Grupie. Zmarł o północy 25 lutego 2016 roku.

Z archiwum SVD