Śp. o. Wincenty Wrosz

Urodził się 04 sierpnia 1923 roku w Przetycznie, diec. chełmińska, z rodziców Władysława i Małgorzaty, z d. Dybowska, jako drugi wśród dziewięciorga rodzeństwa. Swoją drogę do kapłaństwa misyjnego rozpoczął w Gimnazjum Księży Werbistów w Górnej Grupie we wrześniu 1936 roku.

II wojna światowa spowodowała przerwę w formacji zakonnej. Dopiero po wojnie, 8 września 1946 roku, został przyjęty do nowicjatu w Chludowie. Następnie, już 8 września 1948 r. złożył pierwsze śluby zakonne w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. Tam też kontynuował studia filozoficzno-teologiczne. Śluby wieczyste złożył 11 kwietnia 1951 r. Święcenia kapłańskie przyjął 8 lipca 1951 r. w Pieniężnie.

Pierwsze lata kapłaństwa przeżywa w Polsce zaangażowany w duszpasterstwie parafialnym. W październiku 1958 roku zgodnie z przeznaczeniem misyjnym Przełożonego Generalnego udaje się do Brazylii. Tam wśród Polonii spędza pozostałe lata kapłaństwa. Daje się poznać jako oddany duszpasterz, redaktor katechizmów, autor śpiewników polskich.

Jako emeryt wraca do Polski i 1 lipca 2004 r. osiada w Domu Misyjnym Św. Józefa w Górnej Grupie. W tym samym Domu, w którym rozpoczął swą misyjną drogę, w osiemdziesiątym szóstym roku swego życia, zakończył ziemską wędrówkę w dniu 25 kwietnia 2009 r.

Spoczął na naszym klasztornym cmentarzu, w Górnej Grupie, i tu będzie czekał na dzień Zmartwychwstania. Ojcze Wincenty - odpoczywaj i żyj w Panu!

oprac.: O. Kazimierz Stankowski SVD