AWA

Awa (w ich języku oznacza = człowiek, osoba, ludzie, istota ludzka) znani również pod nazwą Coaiquer, zamieszkują północnozachodnią część Ekwadoru, pomiędzy rzekami Mira i San Juan w prowincji Carchi. Jest ich około 650 mieszkańców. Są w ciągłym kontakcie z metysami. Podstawą ich utrzymania to polowanie, połów ryb oraz uprawa ogrodów, w których uprawiają takie produkty, jak: yuca (maniok) i różne gatunki bananów.

W swoim świecie mityczno-magicznym, gdzie w sposób szczególny wyodrębnia się bojaźń w stosunku do czarów, uroków (El mal de ojo), Indianin wierzy, że jakakolwiek osoba praktykuje czary i z tego to względu jest niebezpieczna. Odnosi się to również do krewnych, dlatego stara się żyć w odosobnieniu od innych, a w swoim domu nigdy nie brakuje przedmiotów czy rzeczy przeciwko czarom, które mają chronić ich od złego.

Jednym z takich przejawów chronienia się przed złem, jest stawianie krzyży z drzewa, ozdobionych poświęconymi gałązkami, na ścieżce, w widocznym miejscu, prowadzącej do jego domu. Drugi krzyż znajduje się przy drzwiach wejściowych do domu.

Oczywiście, nadanie mocy magicznej krzyżowi, pochodzi z religii chrześcijańskiej i jest przejawem synkretyzmu religijnego.

Opracował: O. Kajetan Sahlke, SVD