CHACHI

Zamieszkują brzegi rzeki Cayapa w zachodniej części prowincji Esmeraldas. Jest ich około 4.000. Podstawą ich pożywienia są skromne uprawy bananów uzupełniane potrawami z ryb oraz upolowanymi zwierzętami. Przetrwanie tej grupy etnicznej jest zagrożone przez obecność choroby zwanej oncocercosis, która to choroba wywołana jest przez larwę komara zwanego „juro”, a która powoduje ślepotę.

Podstawą utrzymania są produkty otrzymane z uprawy ziemi, uzupełnione połowem ryb i upolowanym mięsem, w których to zajęciach bierze udział cała rodzina.

W obecnych czasach, aby bronić terytorium przez nich zamieszkałego, pozwalającego im żyć jako wspólnota, Los Chiachis zorganizowali się w trzynastu centrach, które razem tworzą federacje. Ta struktura oparta na prawie rządowym, osłabiła ich dawną organizację, na której czele stał gubernator („Uni), którego funkcja była dziedziczona, a do pomocy miał gubernatorów mniejszych („Chaitalas”), którzy utrzymują swą władzę prawną i rytualną po dzień dzisiejszy, ale już w sposób znacznie ograniczony.

Zachowują swój pogląd na wszechświat, mitologię, tradycję i zwyczaje. Posiadają cztery ośrodki ceremonialne zwane „Pueblo”, do których przychodzą, aby realizować swoje ceremonie, współżyjąc w grupie przez kilka dni.

Wszechświat w ich pojęciu jest dynamiczny, gdzie przeplata się dobro ze złem.