HUAO (Huaorani)

Mówią w języku huao tiriro. Siebie samych określają nazwą Huao, co oznacza ludzie, osoby.

Zamieszkują obszar pomiędzy rzekami Napo i Curaray. Jest ich około 2.000 osób. Zajmują się polowaniem, łowieniem ryb, zbieraniem dzikich owoców. Dietę wzbogacają poprzez produkty, które uprawiają na swych działkach. Ziemię uprawiają w sposób rotacyjny. Każda rodzina posiada kilka działek.

Huaorani wykazują bardzo głęboką znajomość dżungli. Przeciętnie znają cztery recepty na użycie jednej rośliny. Huaorani zostali przymuszeni do opuszczania swego terytorium i uciekania bardziej w głąb puszczy w poszukiwaniu zwierzyny. Przyczyną jest zajmowanie tych terenów przez spółki naftowe oraz nowych osadników, którzy przyszli wraz z nafciarzami.

W zamierzchłych czasach, Huaorani adorowali słońce oraz wodę. Rzeka spełnia jedną z podstawowych i życiowych ról w życiu Huao. Wierzą, że rzeka wynagradza, ale i karci.

Opracował: O. Kajetan Sahlke SVD