SIONA-SECOYA

Jest ich około 800 członków, zamieszkujących brzegi rzeki Putumayo, Aguarico i Cuyabeno. Posiadają 40 tysięcy hektarów zalegalizowanych przez władze rządowe.

Podstawą utrzymania jest uprawa warzyw uzupełniona produktami z polowania, połowu ryb oraz zbiorem dzikich owoców.

Praktykują kult Yagé, który pomaga im osiągnąć siłę i poznanie, oraz jest on sposobem, aby komunikować się z siłami nadprzyrodzonymi.

Wierzą, że istnieje świat podziemny i świat niebiański. Świat podziemny określają nazwą „dom ziemi” gdzie mieszkają zmarli.

Opracował: O. Kajetan Sahlke SVD