Biskup

 

 

Prowincjał

 

Rektor

Święcenia w roku 1936

Szafarz: J.E. ks. bp

Prowincjał:

Rektor WSD w

Neoprezbiterzy:

1. - Kosubek (Kozubek) Roman

2. - Łysik Stefan