Biskup

 

 

Prowincjał

 

Rektor

Święcenia : rok 1939

Szafarz: J.E. ks. bp

Prowincjał:

Rektor WSD w

Neoprezbiterzy:

1. - Chudoba Aleksander

2. - Polefka Bernard

3. - Górny Alfons - święcenia w St. Gabriel