Biskup

 

 

Prowincjał

 

Rektor

Święcenia dnia: 16 czerwca 1940 r w Holandii

Szafarz: J.E. ks. bp

Prowincjał:

Rektor WSD w

Neoprezbiterzy:

1. - Motyka Alojzy

2. - Kulski Jan

3. - Lemanowicz Konrad

4. - Cherek Bronisław - święcony w Rzymie

5. - Foit Franciszek - święcony w Rzymie

6. - Gozik Jakub - święcony w Rzymie