Biskup
Kazimierz Kowalski

Prowincjał
Jacek Kubica

Rektor
Jan Chodzidło

Święcenia dnia: 01 lipca 1950 r. - Pieniężno

Szafarz: J.E. ks. bp Kowalski Kazimierz

Prowincjał: Kubica Jacek

Rektor: Chodzidło Jan

neo_1950.jpg

Foto: – siedzą od lewej: 1/. Harhalis 2/. o. Janoszka 3/. o. Szlapa 4/. o. Józef 5/. Ks. Wikariusz Generalny Karpiński 6/. o. Kubica 7/. o. Chodzidło 8/. Ks. Sznitowski (Dobre Miasto) 9/. Ks. Szulborski – stoją od lewej neoprezbiterzy: 1/. Tarasiuk Stefan 2/. Dworecki Tadeusz 3/. Wojtczak Kazimierz 4/. Rychel Antoni.

Święcenia kapłańskie przyjęli:

1. - Dworecki Tadeusz
2. - Rychel Antoni
3. - Tarasiuk Stefan
4. - Wojtczak Kazimierz