Biskup
Tadeusz Etter

 

Prowincjał
Leonard Szymański

Rektor
Władysław Kowalak

Święcenia dnia: 18 czerwca 1972 w kościele św. Wojciecha w Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie

Szafarz: J.E. Ks. bp Tadeusz Etter, Sufragan Poznański

Prowincjał: o. Leonard Szymański

Rektor WSD w Pieniężnie: o. Władysław Kowalak

Wręczenie krzyży misyjnych:

Foto: od lewej - Blij Bolesław, Lewandowski Stanisław, Wilkowski Rajnold, Bzik Józef, Szynwelski Bernard, Sergel Jerzy, Dzimitrowicz Witold.

Neoprezbiterzy roku 1972:

  1. - Blij Boleslaw
  2. - Bzik Józef
  3. - Dzimitrowicz Witold
  4. - Lewandowski Stanisław
  5. - Sergel Jerzy
  6. - Szynwelski Bernard
  7. - Wilkowski Rajnold