Biskup

 

 

 

Prowincjał

 

 

 

Rektor

Święcenia w roku 1931

Szafarz: J.E. ks. bp

Prowincjał:

Rektor WSD w

Neoprezbiterzy:

1. - Besler Joachim

2. - Kaspruś Alojzy

3. - Kilian Jan

4. - Widera Ludwig

5. - Ćwik Paweł