Biskup

 

 

Prowincjał

 

Rektor

Święcenia w roku 1932

Szafarz: J.E. ks. bp

Prowincjał:

Rektor WSD w

Neoprezbiterzy:

1. Badurczyk Rudolf

2. - Mzyk Ludwik - święcenia otrzymał w Rzymie dnia 30 października 1932 roku.

3. - Chodzidło Jan

4. - Schlappa Ernest