Biskup

 

 

Prowincjał

 

Rektor

Święcenia w roku 1933

Szafarz: J.E. ks. bp

Prowincjał:

Rektor WSD w

Neoprezbiterzy:

1. - Kaul Hermann Józef

2. - Kubica Jacek

3. - Warzecha Karol