Biskup
Jedwabski

Prowincjał
Jacek Kubica

Rektor
Sylwester Pietruszka

Święcenia w roku 1954 - Pieniężno

Szafarz: J.E. ks. bp Jedwabski sufragan poznański

Prowincjał: Kubica Jacek

Rektor: Pietruszka Sylwester

Wręczenie krzyży misyjnych:

neo_1954.jpg

Foto: siedzą od lewej: 1/... ? .... (ksiądz diecezjalny), 2/.... ? ...... (ksiądz diecezjalny), 3/ Magiera Bernard, 4/ Danch Bernard, 5/ Molitoryzm (diakon z diecezji)

Neoprezbiterzy roku 1954

1.  Bernard Magiera
2.  Bernard Danch