Biskup

 

 

Prowincjał

 

Rektor

Święcenia dnia: 26 maja 1927 r. - w Domu Misyjnym w St Gabriel (Austria)

Szafarz: J.E. ks. bp

Prowincjał: o.

Rektor WSD w St Gabriel:

Neoprezbiterzy:

1. - Bł. Kubista Stanisław

2. - Bł. Liguda Alojzy

3. - Kiczka Paweł

4. - Kściuczyk Ludwig

5. - Kupczyk Paweł