Biskup

 

 

Prowincjał

 

Rektor

Święcenia dnia: a 1928 r. - w Domu Misyjnym w St Gabriel (Austria)

Szafarz: J.E. ks. bp

Prowincjał: o.

Rektor WSD w St Gabriel:

Neoprezbiterzy:

1. - Przesang Alojzy

2. - Janoszka Karol

3. - Kalisz vel Kaliś Ryszard