Biskup
Jan Obłąk

Prowincjał
Alfons Boniewicz

Rektor
Feliks Gosieniecki

Święcenia dnia: 22 czerwca 1969 w kościele św. Wojciecha w Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie

Szafarz: J.E. ks. bp Jan Obłąk, Sufragan Diecezji Warmińskiej

Prowincjał: o. Alfons Boniewicz

Rektor WSD w Pieniężnie: o. Feliks Gosieniecki

Wręczenie krzyży misyjnych: w Pieniężnie w lipcu 1969 r. z rąk Bpa Krauze

neo_1969.jpg

Foto:
klęczą od lewej: Kazimierz Tomaszewicz, Marian Laban
stoją od lewej:    Ryszard Gamański, Włodzimierz Gorgoń, Ewald Szczygieł, Wojciech  
Antoni Czeczko.

Neoprezbiterzy:

  1. Gamański Ryszard - (Reg. Australia)
  2. Laban, Marian (Reg. Australia)
  3. Czeczko Antoni - Polska
  4. Gorgoń, Włdzimierz (Reg. Ende)
  5. Szczygieł Ewald - Polska/Jugosławia
  6. Tomaszewicz Kazimierz (Prov. Argent. Merid.)