Rocznik 2010

J.E. Ks. Abp.
Henryk Hoser SAC

Prowincjał
O. Danilewicz A
ndrzej

Rektor
o. Szpyra Szczepan

Święcenia dnia: 16 maja 2010 - Pieniężno

Szafarz: J.E. ks. Abp Henryk Hoser SAC, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.

Prowincjał: o. Danilewicz Andrzej

Rektor WSD w Pieniężnie: o. Szpyra Szczepan

Wręczenie krzyży misyjnych:

Diakonat: 27 września 2009 r. - Szafarz: Ks. bp

Neoprezbiterzy:

- Fałat Andrzej - PNG

- Grzybek Krzysztof - Regia Ural

- Herkt Łukasz - Brazylia

- Le Hoang Vu Łukasz - Wietnam

- Przybył Tomasz - RPA

- Nguyen Them Józef - Polska